Australia Austria France Germany Greece Italy Japan New Zealand Portugal Singapore Spain Switzerland UAE UK

Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, όλα τα Αγαθά ("Αγαθά") πωλούνται ή διατίθενται προς πώληση από την Global Environment Management (FZC) ("Προμηθευτής") υπόκεινται τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Η Παρούσα Συμφωνία

  Η παρούσα συμφωνία αποτελεί νόμιμη δεσμευτική σύμβαση μεταξύ του Αγοραστή και του Προμηθευτή. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταξύ Προμηθευτή και Αγοραστή.

 2. Τιμές

  2.1 Τιμολόγηση:
  Όλες οι τιμές θα παρατίθενται στο νόμισμα της χώρας  στην οποία γίνεται η αγορά των αγαθών, συν των ισχυόντων Φόρων και κάθε ισχύων Φόρος θα παρατίθεται σε ένα Τιμολόγιο της GEM (FZC).

 3. Παράδοση

  Καθυστερημένη παράδοση ή μη-παράδοση λόγω συνθηκών ή γεγονότων εκτός ελέγχου του Προμηθευτή δεν αποτελούν αθέτηση συμβολαίου από την πλευρά του Προμηθευτή και ο Προμηθευτής δε θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκλήθηκαν λόγω καθυστερημένης παράδοσης ή μη-παράδοσης. Η επιλογή του μεταφορέα και η μέθοδος μεταφοράς έγκειται στον Προμηθευτή. Το Αγαθό θεωρείται ότι θα παραδοθεί στην Ημερομηνία Παράδοσης.

 4. Εγγύηση
 5. Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6, εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά μεταξύ των μερών, τα Αγαθά που κατασκευάζονται ή πωλούνται από τον Προμηθευτή με οποιοδήποτε από τα Εμπορικά Σήματα καλύπτονται από εγγύηση όσον αφορά ελαττωματικά υλικά και / ή τεχνική αρτιότητα για τρία χρόνια από την Ημερομηνία Παράδοσης.

 6. Όροι Εγγύησης
 7. Η εγγύηση που περιγράφεται στην παράγραφο 4 υπό τον όρο της τήρησης των κάτωθι προϋποθέσεων:

  5.1 Το Αγαθό πρέπει να το χρησιμοποιείτε και να μεταχειρίζεστε με ανάλογη προσοχή και σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης.

  5.2 Το Αγαθό πρέπει να συναρμολογηθεί και να τοποθετηθεί με ανάλογη προσοχή και σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης.

  5.3 Σε περίπτωση που ο Αγοραστής θεωρήσει ελαττωματικό το Αγαθό, σε διάστημα 30 ημερών από την Ημερομηνία Παράδοσης, ο Αγοραστής πρέπει να επικοινωνήσει με τον Προμηθευτή στη διεύθυνση info@aerobin400.com και να αναφέρει ότι το Αγαθό είναι ελαττωματικό. Ο Προμηθευτής θα δώσει στον Αγοραστή έναν αριθμό επιστροφής προϊόντος.

  5.4 Ο Προμηθευτής θα ρυθμίσει την περισυλλογή των αγαθών που απεστάλησαν από το σημείο της αρχικής παράδοσης με έξοδα του Προμηθευτή. Το Αγαθό πρέπει να επανασυσκευαστεί σε καθαρή κατάσταση, πλήρες με όλα τα εξαρτήματα και τις οδηγίες χρήσης του, όπως παραδόθηκε στον Αγοραστή. Ο Αγοραστής πρέπει επίσης, να περιλάβει στον αριθμό επιστροφής προϊόντος, τον αριθμό του τιμολογίου και τα στοιχεία επαφής. Ο Προμηθευτής δε θα ευθύνεται για την απώλεια αντικειμένων ως αποτέλεσμα κακής επανασυσκευασίας από τον Αγοραστή. Ο Προμηθευτής στη συνέχεια θα εξετάσει το Αγαθό και θα διαπιστώσει αν το Αγαθό είναι ελαττωματικό. Αν ο Προμηθευτής διαπιστώσει είτε ότι το Αγαθό δεν είναι ελαττωματικό, είτε ότι το Αγαθό ήταν κατεστραμμένο ή φθαρμένο ως αποτέλεσμα σφάλματος του Αγοραστή, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον Αγοραστή τα έξοδα επιστροφής.

 8. Περιορισμός Ευθύνης

  6.1 Ο Προμηθευτής δε θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από τον Αγοραστή ή Τελικό Χρήστη, είτε αφορά ζημιά στο Αγαθό, είτε άλλη, ως αποτέλεσμα αμέλειας, τροποποίησης, ατυχήματος ή χρήσης του Αγαθού με τρόπο που δε συμμορφώνεται με τις Οδηγίες  Χρήσης, ή χρήσης του Αγαθού με τρόπο για τον οποίο το Αγαθό δεν έχεις σχεδιαστεί ή εγκριθεί από τον Προμηθευτή ή ως αποτέλεσμα εσφαλμένης συναρμολόγησης, τοποθέτησης ή εφαρμογής.

  6.2 Η ευθύνη του Προμηθευτή όσον αφορά τα ελαττωματικά υλικά ή την τεχνική αρτιότητα, κατά την προαίρεση του Προμηθευτή, περιορίζεται σε ένα από τα ακόλουθα: (α) την αντικατάσταση του Αγαθού, (β) την παροχή ενός Αγαθού ίσης αξίας, (γ) την επισκευή του Αγαθού, ή (δ) την πληρωμή της δαπάνης της επισκευής του Αγαθού.

  6.3 Ο Προμηθευτής δεν θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν ειδικές έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές που προέκυψαν από την παροχή του Αγαθού.

  6.4 Εάν ο Αγοραστής ή ο Τελικός Χρήστης προβάλουν κάποια αξίωση βάσει των όρων της εγγύησης της παραγράφου 4, ο Προμηθευτής δε θα κάνει δεκτή καμία αξίωση για έξοδα, χρεώσεις ή δαπάνες του Αγοραστή ή Τελικού  Χρήστη όσον αφορά την αντικατάσταση, παροχή ή επισκευή του Αγαθού.

  6.5 Εάν ένας Τελικός Χρήστης προβάλει κάποια αξίωση βάσει των όρων της εγγύησης της παραγράφου 4, για την αξίωση αυτή ισχύουν οι όροι της παραγράφου 5.

  6.6 Με εξαίρεση τυχόν εγγυήσεις και όρους που δεν μπορούν να αποκλειστούν δυνάμει κανενός Νόμου, όλες οι εγγυήσεις και προϋποθέσεις που αφορούν το πωληθέν Αγαθό που συνεπάγονται από το εθιμικό δίκαιο, τον Κώδικα ή τα συναλλακτικά ήθη του οικείου κλάδου εξαιρούνται στο νομικά εφικτό μέγιστο.

 9. Πληρωμές

  Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, το Αγαθό εξοφλείται πλήρως πριν την αποστολή του από τον Προμηθευτή στην καθορισμένη διεύθυνση αποστολής του Αγοραστή.

 10. Τόπος Σύμβασης (ΝόμιμηΚατοικία)

  Κάθε σύμβαση με τον Προμηθευτή θα θεωρείται ισχύουσα και καταρτισθείσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα ερμηνεύεται, εφαρμόζεται και θα εκτελείται σύμφωνα με την εκεί νομοθεσία. Τυχόν προσφυγές θα κατατίθενται και θα εκδικάζονται από τα δικαστήρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

 11. Τίτλος καιΚίνδυνος

  Ο Προμηθευτής παρέχει το Αγαθό υπό τον όρο ότι η κυριότητα του Αγαθού δεν μεταβιβάζεται στον Αγοραστή πριν εξοφληθεί πλήρως και ο Προμηθευτής δεν έχει εξοφληθεί για τυχόν άλλα χρηματικά ποσά που οφείλονται στον Προμηθευτή ως τότε από τον Αγοραστή.

 12. Διαφοροποίηση

  Η διαφοροποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης δε θα ισχύει εκτός αν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται προσηκόντως από τον Προμηθευτή.

 13. Διαιρετότητα

  Εάν κάποιο Δικαστήριο ορίσει ότι κάποιος όρος ή μέρος των παρόντων όρων είναι ανεφάρμοστος, έκνομος ή άκυρος, τότε αυτός θα διαχωρίζεται και το υπόλοιπο κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης θα παραμένει σε ισχύ.

 14. Ορισμοί

  Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες ερμηνείες:

  (α) "Εμπορικά Ονόματα" σημαίνει "Aerobin", "Aerobin 400", και "Global Environment Management".
  (β) "Αγοραστής" σημαίνει ο αγοραστής ενός Αγαθού.
  (γ) "Ημερομηνία Παράδοσης" σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία το Αγαθό παραδίδεται στον Αγοραστή.
  (δ) "Τελικός Χρήστης" σημαίνει το άτομο ή την επιχείρηση που αγοράζει ή χρησιμοποιεί ένα Αγαθό που προμηθεύτηκε άμεσα ή έμμεσα από τον Αγοραστή,
  (ε) "Οδηγίες Χρήσης" σημαίνει τις οδηγίες που βρίσκονται εντός της συσκευασίας του Αγαθού, οποιαδήποτε άλλη ετικέτα που επισημαίνεται ή είναι τυπωμένη πάνω στο Αγαθό ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία περιέχεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή www.aerobin400.com